คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
เกร็ดความรู้
น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย

  วันนี้จะขอนำเสนอการทำน้ำหมักจุลินทรีย์แบบง่ายๆ  ลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรทุกท่านทราบกัน  เผื่อว่าเกษตรกรท่านใดกำลังประสบกับปัญหาเรื่องตอซังข้าว  หรือการปรับดินด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย  จุลินทรีย์หน่อกล้วยนั้นเกษตรกรบางท่านอาจจะรู้จักกันบ้างแล้ว  แต่ก็มีอีกหลายๆท่านที่ยังไม่รู้จัก  วันนี้เราจึงขอนำเสนอวิธีการทำและขั้นตอนการผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วยให้ทราบกัน  จุลินทรีย์หน่อกล้วยใช้ได้ดีมากทีเดียวในเรื่องของการหมักฟางข้าวหรือตอซัง  และการทำก็ไม่ยุ่งยาก  วัสดุที่ใช้ก็หาได้ง่าย

วัตถุดิบที่ใช้ทำ

๑.  หน่อกล้วยใบธง (ต้องขุดก่อนพระอาทิตย์ขึ้น)                       กิโลกรัม

๒.  กากน้ำตาล                    กิโลกรัม

๓.  พด.๒                           ซอง

๔.  น้ำมะพร้าว  เตรียมไว้ให้พอท่วมของที่เตรียมไว้

          วิธีทำ

          ขุดหน่อกล้วยต้นสมบูรณ์ที่ไม่เป็นโรค  สูงไม่เกิน    เมตร  เอาเหง้าพร้อมราก  ขุดให้มีดินติดรากมาด้วย  สับ,บด,ย่อยหรือโขลก  แล้วใส่กากน้ำตาลลงไป    กิโลกรัม  นำไปหมักในถังพลาสติกที่มีฝาปิด  แล้วคนเช้า เย็นทุกวันจนครบเจ็ดวัน  คั้นเอาแต่น้ำเก็บไว้ก็จะได้น้ำหมักหน่อกล้วย  สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานตั้งแต่    เดือน   ปี

          สำหรับวิธีการนำไปใช้

๑.  ถ้าใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดิน  ในการใช้แต่ละครั้ง  อย่าให้เกิน    ลิตรต่อไร่

๒.  ถ้าจะใช้ป้องกันโรคพืช  ให้ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย    ส่วน  กากน้ำตาล    ส่วน  เหล้าขาว  ๓๕  ดีกรี    ส่วน  และน้ำส้มสายชู ๕%    ส่วน  หมักไว้  ๒๔  ชั่วโมง  เวลาใช้ให้น้ำหมัก  ๑๐ ๒๐  ซีซี  ต่อน้ำ  ๒๐  ลิตร  ถ้าใช้สำหรับฉีดพ่นล้างน้ำฝนหลังฝนหยุดตก  โดยเฉพาะฝนที่ตกหลังช่วง    เดือน  ใช้ฉีดล้างหมอกก่อนแดดออกและฉีดพ่นกันน้ำค้างตอนเย็น  เพื่อป้องกันโรคพืช

๓.  ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในร่องสวน  ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย    ลิตร  ต่อน้ำ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร

๔.  ใช้ล้างทำความสะอาดคอกสัตว์  ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย    ลิตรต่อน้ำ  ๑๐๐  ลิตร  ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณคอกสัตว์เลี้ยง

๕.  เร่งการย่อยสลายซากอินทรียวัตถุหรือของเน่าเสีย  เช่น  ซังข้าวหรือตอซังข้าว  ให้ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย    ลิตร  ต่อน้ำ  ๑๐๐  ลิตร

        เป็นอย่างไรบ้างครับกับสูตรน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย  ทั้งประหยัด  วัตถุดิบก็หาง่าย แล้วยังลดต้นให้กับเกษตรกรอีกด้วย

อ่าน 2136 ครั้ง   โพสเมื่อ : 09/08/2011 15:57