คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
เกร็ดความรู้
รางจืด กับ เกษตรกร

สมุนไพรเป็นที่รู้จักกันมานานของสังคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การนำหอมแดงซึ่งมีคุณสมบัติ  เป็นยารักษาโรค  ลดไข้  รักษาแผล  หรือแม้กระทั่ง  ตะไคร้  ที่หาได้ตามบ้านก็มีสรรพคุณในการแก้โรคทางเดินปัสสาวะ  ขับลมในลำไส้  ช่วยให้เจริญอาหาร เป็นต้น

          แต่วันนี้เราจะมาพูดถึง รางจืด  ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขพยายามผลักดันให้เป็นสมุนไพรประจำชาติ  เหมือนโสมเกาหลี  รางจืดมีการใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนานในหมอยาพื้นบ้านด้านการแก้พิษ  ไม่ว่าจะเป็นพิษยาเบื่อ  ยาสั่ง  ยาฆ่าแมลง  พืชพิษ  รวมไปถึงพิษสุราและยาเสพติดไม่เว้นแม้แต่พิษงู  แมงป่องหรือตะขาบ  นอกจากนี้รางจืด  ยังสามารถรับประทานแก้ร้อนใน  กระหายน้ำ  ใช้เป็นยาถอนพิษไข้  ลดความดันโลหิต  รักษาอาการแพ้และผดผื่นคันทางผิวหนังสำหรับเกษตรกรที่ต้องเผชิญกับสารฆ่าแมลง  สารกำจัดวัชพืชต่างๆนั้น  มีการวิจัยโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  จ.สุพรรณบุรี  พบว่า  รางจืด  สามารถใช้รักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพาราควอท  ที่มีอันตรายต่อชีวิตและช่วยลดการสะสมของยาฆ่าแมลงในเลือดของเกษตรได้

          สำหรับเกษตรกรท่านใดที่ต้องเผชิญกับสารเคมีหรือยาฆ่าแมลง  ควรจะหารางจืดมาปลูกไว้เพื่อรับประทาน  จะได้ช่วยลดสารพิษในร่างกาย  และยังเป็นทางเลือกใหม่ที่ทำให้เราไม่ต้องไปพบแพทย์บ่อยขึ้นอีกด้วย


อ่าน 1013 ครั้ง   โพสเมื่อ : 04/08/2011 15:20