แหล่งเรียนรู้

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สมุทรปราการ ปี 2565

เริ่มลงทะเบียน ตั้งเเต่วันที่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565 *โปรดตรวจสอบและเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแบบสมาร์ทการ์ดให้พร้อม

ผู้สูงอายุ

ภาษีเบื้องต้น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เรื่องบ้าน

สำเนาเอกสาร

เคล็ดลับสุขภาพดี

ภาษี SME