เกี่ยวกับ อบต.

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประกาศ เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของอบต.บางเสาธง ปรัจำปี พ.ศ.2563
  ดาวน์โหลดไฟล์