เกี่ยวกับ อบต.

เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าควบคุมฉลาก
  ดาวน์โหลดไฟล์