เกี่ยวกับ อบต.

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (LPA) ปี 2560
  ดาวน์โหลดไฟล์