จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผยแพร่ราคากลาง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาตู้ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 300 ปอร์ด ที่ชำรุดเสียหายจำนวน 15 ตู้
  ดาวน์โหลดไฟล์