ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ (Vision)
คำขวัญของตำบลบางเสาธง
"หลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ ปลาสลิดรสดี มากมีอุตสาหกรรม เลิศล้ำการเกษตร"
  ดาวน์โหลดไฟล์