ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่
ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
  ดาวน์โหลดไฟล์