รับเรื่อง ร้องเรียน-ร้องทุกข์

แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ถ.เทพรัตน กม.26 ตำบลบางเสาธง อำเภอเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 02-7071671 แฟกซ์ : 02-7071674

กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
** ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ อีเมล์ จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผล ให้ท่านทราบ **