กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566(16 พ.ค.66) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 1 เพื่อร่วมเเสดงความคิดเห็น รับฟังนโยบาย หลักสูตร กฏระเบียบเเละเเนวทางปฏิบัติระหว่างการเปิดเรียนปีการศึกษา 2566

โอกาสนี้ขอขอบคุณนายกฤษณะ อยู่สุข นางกชพร แก้วขวัญ รองปลัดอบต.บางเสาธง พร้อมด้วยนางพวงทิพย์ อุปฮาด ผอ.กองการศึกษาฯ เที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯในครั้งนี้

"บางเสาธงน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี "

-------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง