กิจกรรม อบต.บางเสาธง

การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง