กิจกรรม อบต.บางเสาธง

​โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 หลักสูตรการทำน้ำมันว่านสมุนไพร และยาดมสมุนไพร ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หมู่บ้านทับทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตำบลบางเสาธง ได้มีความรู้ในวิธีการการน้ำมันว่านสมุนไพร และยาดมสมุนไพร ซึ่งสามารถทำใช้ได้ภายในครัวเรือน และสามารถทำต่อยอดจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบางเสาธงเข้าร่วมงานตามโครงการฯ จำนวน 30 คน