กิจกรรม อบต.บางเสาธง

​โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 หลักสูตรการทำสบู่ก้อน และสบู่เหลวสมุนไพร ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (ตึกเก่า) หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่กลุ่มสตรีตำบลบางเสาธง ได้มีความรู้ในวิธีการการทำสบู่ก้อน และสบู่เหลวสมุนไพร ซึ่งสามารถทำใช้ได้ภายในครัวเรือน ลดรายจ่ายภายในครอบครัว และสามารถทำต่อยอดจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยมีกลุ่มสตรีตำบลบางเสาธงเข้าร่วมงานตามโครงการฯ จำนวน 35 คน