กิจกรรม อบต.บางเสาธง

​โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 หลักสูตรการทำซูชิข้าวปั้นญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลบางเสาธง ได้มีความรู้ในวิธีการทำซูชิข้าวปั้นญี่ปุ่นตามขั้นตอน เพื่อสามารถทำต่อยอดจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยมีเด็กและเยาวชนตำบลบางเสาธงเข้าร่วมงานตามโครงการฯ จำนวน 41 คน