กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 หลักสูตรการทำมัดย้อมโดยสีธรรมชาติ ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลบางเสาธง ได้มีความรู้ในการทำผ้ามัดย้อม เพื่อสามารถทำต่อยอดจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ มีเด็กและเยาวชนตำบลบางเสาธงเข้าร่วมงานตามโครงการฯ จำนวน 36 คน