กิจกรรม อบต.บางเสาธง

​การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ของ อบต.บางเสาธงการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ของ อบต.บางเสาธง ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 17