กิจกรรม อบต.บางเสาธง

อบต.บางเสาธง ดำเนินกิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 2อบต.บางเสาธง ดำเนินกิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64