กิจกรรม อบต.บางเสาธง

กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 2องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ดำเนินกิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรปราการ