กิจกรรม อบต.บางเสาธง

กิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังขยายเป็นวงกว้าง อบต.บางเสาธง ยังคงดำเนินกิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64