กิจกรรม อบต.บางเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ยังคงดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น การดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว จำเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรการของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวตำบลบางเสาธงปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 

อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ
ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ❤