กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง พร้อมด้วย นายอรรถสิทธิ์ มณีปุระ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ในการเข้าร่วมพิธีและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563