กิจกรรม อบต.บางเสาธง

งานเลี้ยงส่งนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2551  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  เข้าร่วมงานเลี้ยงส่งนายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมที่ดิน  ณ  ภัตคารชมทะเล  ง่วนเฮง  อำเภอเมือง  จังหวัดสมทรปราการ