กิจกรรม อบต.บางเสาธง

พิธี มอบของรางวัลงานกาชาด ประจำปี 2551 "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด"นางสุชาดา  หงษ์จร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  เป็นตัวแทนมอบโทรทัศน์สีในพิธีมอบของรางวัลงานกาชาด  ประจำปี  2551  \"วันรวมน้ำใจสู่กาชาด\"  ในวันที่  9  ตุลาคม  2551  ณ ทีทำการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ   โดยมีนายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาดชาดจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้รับมอบ