กิจกรรม อบต.บางเสาธง

ร่วม งาน "พานาโซนิคร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน"นาง สุชาดา  หงษ์จร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  ร่วมงาน \"พานาโซนิคร่วมใจกันปลูกต้นไม้  ลดภาวะโลกร้อน\"  Panasonic  Tree  Planting ประหยัดพลังงาน  จอดรถไว้บ้าน  ทานอาหารให้หมด  ลดถุงพลาสติก  ในวันที่ 6 ตุลาคม  2551  ณ  บริเวณหลังบริษัทพานาโซนิค  (ประเทศไทย)  จำกัด  อ. บางเสาธง จ.สมุทรปราการ