กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ วัดเสาธงนอก ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.บางเสาธง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดศาลาวัด เก็บขยะบริเวณลานวัด ล้างห้องน้ำ และตัดแต่งต้นไม้ เพื่อพัฒนาวัดและศาสนาสถานให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม