กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 5/2562เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.บางเสาธง ได้จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 5/2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย โดยมีชาวจิตอาสาร่วมใจกันทำความสะอาด ตัดต้นไม้ ถางหญ้า ล้างทำความสะอาดลานเอนกประสงค์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาดน่าใช้ และเป็นระเบียบเรียบร้อย