กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน รุ่นที่ 3กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางเสาธง รุ่นที่ 3 (อนุบาล 5 ขวบ) เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พบกับนิทรรศการที่จัดแสดงภายในงาน เวทีแสดงผลงานต่างๆของเด็กๆ สโมสรนักประดิษฐ์ ละครโรงเล็ก สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ ห้องสมุดสร้างสรรค์ และสิ่งต่างๆอีกมากมาย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เปิดมิติมุมมองอันหลากหลาย สร้างความแปลกใหม่ให้กับเด็กๆ กระตุ้นให้เกิดความสงสัย รู้จักสังเกต รู้จักการสร้างจินตนาการ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง เสริมทักษะกระบวนการคิด พร้อมทั้งความเพลิดเพลินและความสนุกสนานให้กับเด็กๆไปพร้อมๆกัน