กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 4/2562อบต.บางเสาธง จัดโครงการจิตอาสา ครั้งที่ 4/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมพัฒนาถนนซอย ส.อุดมทรัพย์ โดยมีชาวจิตอาสาร่วมใจกันทำความสะอาด ตัดต้นไม้ ถางหญ้า และล้างถนนบริเวณซอย ให้สะอาดน่าใช้ ป้องกันอันตราย ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจรไปมา