กิจกรรม อบต.บางเสาธง

การ ประชุมชมรมประธานสภาจังหวัดสมุทรปราการนางสุชาดา  หงษ์จร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  ให้การต้อนรับสมาชิกชมรมประธานสภาจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 50 ราย ที่เข้า ร่วมประชุมเมื่อวันที่  9  กันยายน  2551  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  ชั้น 3