กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดโครงการงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน มาร่วมงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จัดโครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่าน

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางเสาธง จัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.บางเสาธง โดยจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นภายในอาคาร เพื่อให้พนักงานรู้จักวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ติดตั้งภายในอาคารได้อย่างถูกต้อง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดับเพลิงในอาคารและการฝึกซ้อมดับเพลิง)

โครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการ 2561

อบต.บางเสาธง ได้จัดทำโครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการ เพื่อให้ภาคประชาชนและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลคนพิการที่ยากจนในชุมชนร่วมกัน โดย อบต.บางเสาธงได้จัดทำตะแกรงรับบริจาคขยะรีไซเคิลแล้วนำไปติดตั้งตามแหล่งชุมชนต่างๆ