กิจกรรม อบต.บางเสาธง

​การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ของ อบต.บางเสาธง

การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ของ อบต.บางเสาธง ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 17

อบต.บางเสาธง ดำเนินกิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 2

อบต.บางเสาธง ดำเนินกิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64

กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ดำเนินกิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังขยายเป็นวงกว้าง อบต.บางเสาธง ยังคงดำเนินกิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64

กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 17

กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 17 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.64

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ยังคงดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น การดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว จำเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรการของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวตำบลบางเสาธงปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ❤

อบต.บางเสาธง ดำเนินกิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11

เมื่อวันที่ 17 และ 19 ก.ค.64 อบต.บางเสาธง ดำเนินกิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเสาธงปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19

กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 17

กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 17

กิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8

กิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64

​อบต.บางเสาธง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12

อบต.บางเสาธง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 ช่วงระหว่างวันที่ 10 และ 12 ก.ค.64