กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหินคลุก สายเสาธง-เอแบค ประจำปีงบประมาณ 2566

(23 - 27 ม.ค. 66) ทางกองช่างให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก สายเสาธง-เอแบค จนเเล้วเสร็จ ปูหินคลุกทับถนนลูกกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเเต่งบดเสร็จเรียบร้อยเเล้ว เเละถนนพร้อมให้บริการประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวกยิ่งขึ้น

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการแก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

(24 ม.ค. 66) กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการแก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ณ ห้องประชุม อบต.บางเสาธง ชั้น 3 โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของคนพิการและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้ทราบถึงสิทธิเเละสวัสดิการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 │กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเสาธง

(22 ม.ค.66) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเสาธง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม อบต.บางเสาธงชั้น 3 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านมาให้พี่น้องประชาชนรับทราบ

โครงการสร้างเยาวชน ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566

​(20 ม.ค. 66) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางเสาธง จัดโครงการสร้างเยาวชน ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง

โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองบางเสาธง หมู่ที่ 7 (โค้งกระทะ) ประจำปีงบประมาณ 2566

(11 - 17 ม.ค. 66) ทางกองช่าง อบต.บางเสาธง ให้ผู้รับจ้างเข้าซ่อมเเซมสะพานไม้ข้ามคลองบางเสาธงหมู่ที่ 7 (โค้งกระทะ) เนื่องจากสะพานไม้ผุกร่อน เกิดการชำรุดเสียหาย ไม้เเตกหักเป็นร่อง หวั่นอาจเกิดอุบัติเหตุเเก่ผู้ที่สัญจรไปมาได้

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ │ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

​(18 ม.ค. 66) อบต.บางเสาธง จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ที่ทำการอบต.บางเสาธง นำโดยนายเกษม เเซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เเละพนักงานทุกคน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เเละทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระคุณเจ้า จำนวน 9 รูป เพื่อเสริมความสิริมงคลให้เเก่บุคลากร อบต.บางเสาธง ทุกท่าน

โครงการกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" │วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

(17 ม.ค.66) เจ้าหน้าที่ อบต.บางเสาธง จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อมด้วยเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดเสาธง กลาง ร่วมกันทำความสะอาด ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

​กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566︱ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

(14 ม.ค. 66) ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 สุดยิ่งใหญ่ เพื่อให้เด็กๆมาร่วมสนุกกัน พร้อมกิจกรรมเเละของรางวัลมากมาย

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ︱ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง

(13 ม.ค.66) นางสาวกลอยใจ เเซ่ลี้ รองนายก อบต.บางเสาธง พร้อมด้วย นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัด อบต.บางเสาธง นายกฤษณะ อยู่สุข รองอบต.บางเสาธง และนางพวงทิพย์ อุปฮาด ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน"วันเด็กแห่งชาติ"ประจำปี 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กบางเสาธง โ

ตัดเกลี่ยหญ้า │ ถนนบริเวณเส้นตลาดนางรำ

(12 ม.ค. 66) กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบ เเละเข้าดำเนินการตัดหญ้าและวัชพืชข้างทาง เพื่อปรับทัศนียภาพบริเวณถนนทางไปตลาดนางรำ เพื่อความปลอดภัยในการจราจรของพี่น้องประชาชนในการสัญจรบนท้องถนน และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ